DETALJI

 


Afričko kraljevstvo na Atlantiku

Avionom iz NIŠA 14.03.-21.03.2020 – 8dana
Bergamo – Marakeš – Kazablanka – Essauira

Program putovanja:
1.dan 14.03 / Niš – Bergamo
Polazak iz Niša u 13:45h. Let do Bergama. Dolazak u Bergamo u 15:35h, smeštaj u hotel. Nakon smeštaja obilazak grada i slobodno vreme. Noćenje.
2.dan 15.03/ Bergamo – Marakeš
Nakon doručka odjava iz hotela i odlazak do aerodrome, oko 09:30, let za Marakeš je u 11:25h. Let traje oko 3:15h. Nakon dolaska, transfer do hotela i smeštaj. Nakon kraćeg odmora krećemo na fakultativni poludnevni obilazak grada sa vodičem. Obilazak krećemo od jevrejske četvrti u medini, Mela (Mellah), definitivno najinteresantniji deo grada. Prolazimo pored Palate El Badi, koju je krajem 16. veka podigao sultan Ahmed al-Mansur, u čast jedne pobede nad Portugalcima. U bukvalnom prevodu naziv palate znači „neuporediva“, i smatra se da je u prošlosti zaista takva i bila – imala je više od 300 soba, a pri izgradnji se nije štedelo na zlatu i drugim luksuznim materijalima, dalje obilazimo Palatu Bahia, najlepše i najluksuznije zadanje marokanske arhitekture s kraja 19. Veka, Saadi kraljevskih grobnica, džamiju Kutubija, izgrađenu u 12. veku, čiji je minaret visok 70 metara najviši objekat u Marakešu I najveći trg u Africi trg Jemaa el Fna. Na ovom trgu se završava razgledanje koji se u kasnim popodnevnim satima pretvara u vašar sa svim I svačim što predstavlja Maroko. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan 16.03/ Marakeš
Doručak.Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Majorel bašte. Čuvenu botaničku baštu Jardin Majorelle, koju je od 1980. posedovao Yves Saint-Laurent.  Slobodno vreme u Marakešu. Noćenje.
4.dan 17.03 / Esauira i drvo koza
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Esauiru, prelepi grad na obali Atlantika gde je snimana čuvena serija ,,Igra prestola’’. Noćenje.
5.dan 18.03 / Kazablanka
Doručak. Slobodno vreme ili celodnevni fakultativni izlet u Kazablanku – obilazak čuvene Kazablanke, obilazak džamije Hasana II i čuvenog Rikovog kafea (u kome je sniman film „Kazablanka“ iz 1942. godine), medine – najstarijeg dela grada. Noćenje.
6.dan 19.03/ Ait ben Haddou
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet u ksar Ait Benhadu, jedan od najpoznatijih na startrans-saharskom karavanskom putu, koji je bio i mesto snimanja čuvenih filmova poput Lorens od Arabije, Isus Nazarećanin, Gladijator itd… Noćenje.
7.dan 20.03/ Marakeš-Bergamo
Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme za uživanje u Marakešu. Transfer do aerodroma oko 17:30h. Let za Bergamo je u 19:35h. Dolazak u Bergamo je nakon 3:15min. Nakon dolaska smeštaj u hotel.Noćenje.
8.dan 21.03/ Bergamo – Niš
Nakon doručka napuštanje hotela i transfer do aerodrome, čekiranje na let do Niša, let je u1:35h. Dolazak u Niš nakon1:45h leta. Kraj programa.

Promo cena po osobi 449

Iskazana cena aranžmana je sa uključenom aviokartom po trenutno važećoj tarifi, u momentu objave ovog putovanja!
U slučaju otkaza puta od strane putnika, na iznos aviokarte se primenjuju uslovi otkaza izabrane aviokompanije.
Promena cene aviokarte može uticati na iznos aranžmana.

Aranžman obuhvata:
– Avioprevoz – (promenjljiv iznos)
– jedan komad većeg kabinskog prtljaga do 10kg dimenzija 55x 40 x20cm, u kabinskom prostoru,
– drugi komad  manjeg prtljaga (torba, ranac), dimenzija 40 x 20 x 25cm, u kabinskom prostoru,
– 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Bergamu, 1/2 ili 1/2+1 sobama,
– 5 noćenja sa doručkom, u hotelu sa 3* u Marakešu, 1/2 ili 1/2+1 sobama,
– usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja, i usluge lokalnih vodiča,
– usluge turističke organizacije puta,
– transfer od aerodorma do hotela u Bergamu i povratno,
– transfer od aerodroma do hotela u Marakešu i povratno,

Aranžman ne obuhvata:
troškove pribavljanja vize za Maroko 30€ (podložno promeni),
individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
– doplate za dodatni bagažni prtljag (do 20kg) oko 25€ po pravcu po osobi,
– doplata za predaju prtljaga (55x40x20cm kao bagažni- gde je dozvoljen transport tečnosti preko 100ml )
– obilaske, angažovanje stručnih vodiča, prevoza, ili transfera van onog predviđenog programom,
– troškove posebnih vožnji autobusom, ili ulaznice van predviđenih programom, fakultativni izleti,
– ostale usluge i aktivnosti ovim programom ne pomenute.

Cene fakultativnih izleta:
Razgled Marakeša -15€, Marakeš palate -15€ bez ulaznica,
Kazablanka -40€,
Ksar Ait Benhadu-berberska sela – 20€
Esauiraoko 40€.
* za sve izlete je prijavljivanje i plaćanje u agenciji prilikom rezervacije aranžmana.

Doplate na avio letu  (dodatni prtljag, osiguranje, posebna mesta u avionu ili klasa i sl.), plaćaju se prilikom rezervacije.
Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, moguća na upit).

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana, uplatom na žiro račun agencije (dinarski ili devizni) u zemlji ili iz inostranstva.
Dinamika plaćanja aranžmana do polaska: Aranžman se može platiti u celosti gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.Aranžman se može platiti na rate do polaska, tako što se prilikom rezervacije uplaćuje  dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom) i devizni deo na ime rezervacije 25% aranžmana, a ostatak (75% aranžmana) na 3 jednake rate do 15 dana pre polaska.
Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje  deo 30%, ostatak se može platiti i odloženo, 
na 6 mesečnih rata (novembar 2019  – april 2020.) deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu najkasnije 5 dana nakon rezervacije.

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu
5 dana poslerezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno sa valutom plaćanja na dan predaje.
Napominjemo da je dinarski deo aranžmana iznos, koji je promenjiv jer predstavlja iznos avio karte!

NAPOMENE  U  VEZI  SMEŠTAJA I OPIS SMEŠTAJA:
Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Usluga u hotelima je noćenje sa doručkom, švedski sto. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u smeštajnim objekatima, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Organizator putovanja ne može u popunosti da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj).
-Smeštaj je u dvokrevetenim, ili dvokrevetnim sobama sa pom.ležajem za treću osobu. Jednokrevetna soba, se rezerviše na zahtev klijenta uz doplatu, ukoliko ih hotel ima na raspolaganju.

OPŠTE NAPOMENE:
Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

 • Obavezno se blagovremeno informišite o uslovima dozvoljenog prtljaga na letu kao i dozvoljene sadržine prtljaga,
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 • U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se Opšti uslovi putovanja organizatora.

 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave .
 • Obaveza je putnika da proveri važnost pasošanajmanje 6 meseci važnosti od planiranog datuma povratka,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Maroka ili zemlje u tranzitu, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Maroku
 • praksa je u Maroku ostaviti bakšiš – napojnicu nosaču kofera u hotelu, i slično
 • Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),

 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

Program je rađen na bazi od minimum 20 putnika.

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak). Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 da napred polazak na putovanje.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja agencije licenca OTP 2/2019

Galaxy Travel je ovlašćeni subagent.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *